Izbori u zvanja

 • 2002

  izbor u zvanje asistenta

  opća fizika 3

 • 2012

  izbor u zvanje docenta

  nuklearna fizika i metodika nastave fizike

 • 2016

  izbor u zvanje izvanrednog profesora

  Područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, grana opća i klasična fizika

Obrazovanje

 • -0001 -0001

  Treća OŠ Polog Mostar

 • -0001 -0001

  Gimnazija "Ivan Goran Kovačić" Široki Brijeg

 • -0001 -0001

  Studij fizike, Prirodno matematički fakultet Sarajevo

 • -0001 -0001

  Poslijediplomski studij: precizna mehanika i optika, Mašinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu (1988-1890)

 • -0001 -0001

  Doktorsku disertaciju pod nazivom „Skupna svojstva nuklearnih reakcijskih sustava pri relativističkim energijama“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Mile Dželalije brani 22.7. 2011. godine na FPMOZ-u , Sveučilište u Mostaru pred povjerenstvom: dr.sc.Mile

Filtriraj prema tipu:

Sortiraj prema godini:

„Čestično valni dualizam, difrakcija na dvije vremenske pukotine“ “Particle-Wave Duality, Double Slit Diffraction in the Time Domain“ ISSN 1023-7977

Časopis

Sažetak

„Temeljni zakoni očuvanja, primjer iz mikrosvijeta: sudar kvark-antikvark“ “The fundamental Laws of Conservation, an Example from Microworld: Collision a Quark-antiquark“ ISSN 1023-7977

Časopis

Sažetak

„Produkcija stranosti u sudarima iona i čestica“ “Strange Particle Production in Collisions Ions and Particles” ISSN 1023-7977

Časopis

Sažetak

„Dinamika teško-ionskog sudara“ “Dynamics of a Heavy-ion Collisions“, ISSN 1840-3328

Časopis

Sažetak

„Produkcija šarm mezona u sudarima kvarkova“ “Charm Production in a Quark-antiquark Collisions“, ISSN 1840-3328

Časopis

Sažetak

„Kolektivni tok čestica u teško-ionskim sudarima“ “Collective Flow of Particles in Heavy-ion Collisions“ ISSN 1840-3328

Časopis

Sažetak

„Raspodjela invarijantne mase vektorskih mezona“ “Invariant Mass Distribution of Vector mesons“ ISSN 1840-3328

Časopis

Sažetak

„Energijska ovisnost kolektivnog toka“ “Energy Dependence of Collective Flow“ ISSN 1023-7977

Časopis

Sažetak

„Verbalne definicije i definicija algoritmom u nastavi fizike“ Verbal Definition and Algorithm Definition in Teaching of Physics " ISSN 1840-1252

Časopis

Sažetak

„Povijest najljepših otkrića i eksperimenata u fizici: od Aristotela do Higgsa“ “History oft he Most Beautiful Discoveries and Experiments in Physics.from Aristotle to Higgs“ ISSN 1840-1252

Časopis

Sažetak

„Interaktivne metode u nastavi fizike“ “Interactive Methodes in Teaching Physics“ ISSN 1840-1252

Časopis

Sažetak

„Implementacija konceptualnog testa kroz interaktivnu nastavu fizike“ "IMPLEMENTATION OF CONCEPTUAL TEXT THROUGH INTERACTIVE TEACHING OF PHYSICS" ISBN 978-86-84143-46-6

Časopis

Sažetak

„Matter in Extreme Conditions“ ISBN: 978-86-80300-01-6 COBISS.SR-ID 215655436

Časopis

Sažetak

„Akustika glazbe“ ISBN 978-99955-634-6-2 COBISS.RS-ID 5124632

Časopis

Sažetak

“Optical Properties of Quantum Dots“ ISSN: 2304-9693

Časopis

Sažetak

„Formiranje znanja u nastavi fizika“ ŠKOLA 3

Časopis

Sažetak

„Pokusi u nastavi fizike“ ŠKOLA 5

Časopis

Sažetak

Biocompatibility of Cadmium Selenide Quantum Dot ISSN 2304-9693

Časopis

Sažetak

Biocompatibility of Cadmium Selenide Quantum ,The Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research RAD 2017

Konferencija

Sažetak

Voda-vrilo života

Konferencija

Sažetak

Pristup nastavi matematike primarnog obrazovanja,UDK 378.091.212:51 371.3:51 37.017.7:51

Časopis

Sažetak

"The Role of Historical Element in Theaching Physics "Connecting scientists in the western Balkans region,Symposium "Science and Society" DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst GermanAcademic Exchange Service

Konferencija

Sažetak

Collective Phenomena in Heavy Ion Collisions,Universal Journal of Physics and Application 11(5):154-161, 2017 DOI:10.13189/ujpa.2017.110504

Časopis

Sažetak

"Fizikalne predkoncepcije učenika primarnog obrazovanja" 11. dani osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije "Od znanosti do učionice"Međunarodna znanstvena konferencijaPreme kvalitetnoj školi

Konferencija

Sažetak

: „Akustika glazbe“ ISBN 978-99955-634-5-5 COBISS.RS-ID 4630552

Konferencija

Sažetak

„Implementacija konceptualnog testa kroz interaktivnu nastavu fizike“ ISBN 978-86-84143-34-3

Konferencija

Sažetak

„Matter in extreme conditions“ ISBN: 978-86-80300-00-9 COBISS.SR-ID 215620620

Konferencija

Sažetak

“Contaminated Areas of Southern Bosnia and Herzegovina“ ISBN: 978-86-6125-160-3

Konferencija

Sažetak

„Quantum Dots as Biological Markers“ ISBN: 978-86-6125-160-3

Konferencija

Sažetak

Najljepša otkrića u povijesti fizike ,ISBN: 978-953-8115-13-4

Konferencija

Sažetak

Osnovna mjerenja u općoj fizici

Knjiga

Sažetak

Nastava u kojoj sudjeluje

 • FZ02003

  Fizički praktikum 1

  Preddiplomski studij - Informatika-Fizika - ljetni

 • FZ05002

  Fizički praktikum 4

  Preddiplomski studij - Informatika-Fizika - zimski

 • ZK02003

  Fizika

  Preddiplomski studij - Biologija - Kemija - ljetni

 • FZ02003

  Fizički praktikum 1

  Preddiplomski studij - Matematika - Fizika - ljetni

 • FZ05002

  Fizički praktikum 4

  Preddiplomski studij - Matematika - Fizika - zimski

 • FZ02003

  Fizički praktikum 1

  Preddiplomski studij - Kemija - Fizika - ljetni

 • FZ05002

  Fizički praktikum 4

  Preddiplomski studij - Kemija - Fizika - zimski

 • PL0002

  Fizika

  Preddiplomski studij - Promet i logistika - zimski

 • KE10008

  Fizika 1

  Preddiplomski studij - Kemija - zimski

 • KE20004

  Fizika 2

  Preddiplomski studij - Kemija - ljetni

 • KE20005

  Praktikum iz fizike

  Preddiplomski studij - Kemija - ljetni

 • BLB2064

  Fizika

  Preddiplomski studij - Biologija - ljetni

 • MAB4045

  Uvod u opću fiziku

  Preddiplomski studij - Matematika - ljetni

 • Uvod u opću fiziku

  Preddiplomski studij - Informatika - ljetni

 • Uvod u opću fiziku

  Preddiplomski studij - Matematika - Informatika - ljetni

 • KFB6034

  Astronomija i astrofizika

  Preddiplomski studij - Kemija - Fizika - ljetni

 • Opća fizika 3

  Preddiplomski studij - Matematika - Fizika - zimski

 • Opća fizika 4

  Preddiplomski studij - Matematika - Fizika - ljetni

 • Fizički praktikum 2

  Preddiplomski studij - Matematika - Fizika - zimski

 • Fizički praktikum 3

  Preddiplomski studij - Matematika - Fizika - ljetni

 • Fizički praktikum 2

  Preddiplomski studij - Matematika - Fizika - ljetni

 • Astronomija i astrifizika

  Preddiplomski studij - Matematika - Fizika - ljetni

 • IFD2003

  Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike

  Diplomski studij - Informatika-Fizika - ljetni

 • FMD2003

  Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike

  Diplomski studij - Matematika - Fizika - ljetni

 • Metodika nastave fizike 1

  Diplomski studij - Informatika-Fizika - zimski

 • Metodika nastave fizike 2

  Diplomski studij - Informatika-Fizika - ljetni

 • Metodička praksa nastave fizike

  Diplomski studij - Informatika-Fizika - ljetni

 • Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike

  Diplomski studij - Kemija - Fizika - ljetni

 • Metodika nastave fizike 2

  Diplomski studij - Matematika - Fizika - ljetni

 • Metodika nastave fizike 1

  Diplomski studij - Matematika - Fizika - zimski

 • Metodička praksa nastave fizike

  Diplomski studij - Matematika - Fizika - ljetni