Izbori u zvanja

 • 2002

  izbor u zvanje asistenta

  opća fizika 3

 • 2012

  izbor u zvanje docenta

  nuklearna fizika i metodika nastave fizike

 • 2016

  izbor u zvanje izvanrednog profesora

  Područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, grana opća i klasična fizika

Obrazovanje

 • -0001 -0001

  Treća OŠ Polog Mostar

 • -0001 -0001

  Gimnazija "Ivan Goran Kovačić" Široki Brijeg

 • -0001 -0001

  Studij fizike, Prirodno matematički fakultet Sarajevo

 • -0001 -0001

  Poslijediplomski studij: precizna mehanika i optika, Mašinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu (1988-1890)

 • -0001 -0001

  Doktorsku disertaciju pod nazivom „Skupna svojstva nuklearnih reakcijskih sustava pri relativističkim energijama“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Mile Dželalije brani 22.7. 2011. godine na FPMOZ-u , Sveučilište u Mostaru pred povjerenstvom: dr.sc.Mile

Filtriraj prema tipu:

Sortiraj prema godini:

: „Akustika glazbe“ ISBN 978-99955-634-5-5 COBISS.RS-ID 4630552

Konferencija 0000-00-00

Sažetak

„Implementacija konceptualnog testa kroz interaktivnu nastavu fizike“ ISBN 978-86-84143-34-3

Konferencija 0000-00-00

Sažetak

„Matter in extreme conditions“ ISBN: 978-86-80300-00-9 COBISS.SR-ID 215620620

Konferencija 0000-00-00

Sažetak

“Contaminated Areas of Southern Bosnia and Herzegovina“ ISBN: 978-86-6125-160-3

Konferencija 0000-00-00

Sažetak

„Quantum Dots as Biological Markers“ ISBN: 978-86-6125-160-3

Konferencija 0000-00-00

Sažetak

Najljepša otkrića u povijesti fizike ,ISBN: 978-953-8115-13-4

Konferencija 0000-00-00

Sažetak

Osnovna mjerenja u općoj fizici

Knjiga 0000-00-00

Sažetak

„Čestično valni dualizam, difrakcija na dvije vremenske pukotine“ “Particle-Wave Duality, Double Slit Diffraction in the Time Domain“ ISSN 1023-7977

Časopis 0000-00-00

Sažetak

„Temeljni zakoni očuvanja, primjer iz mikrosvijeta: sudar kvark-antikvark“ “The fundamental Laws of Conservation, an Example from Microworld: Collision a Quark-antiquark“ ISSN 1023-7977

Časopis 0000-00-00

Sažetak

„Produkcija stranosti u sudarima iona i čestica“ “Strange Particle Production in Collisions Ions and Particles” ISSN 1023-7977

Časopis 0000-00-00

Sažetak

„Dinamika teško-ionskog sudara“ “Dynamics of a Heavy-ion Collisions“, ISSN 1840-3328

Časopis 0000-00-00

Sažetak

„Produkcija šarm mezona u sudarima kvarkova“ “Charm Production in a Quark-antiquark Collisions“, ISSN 1840-3328

Časopis 0000-00-00

Sažetak

„Kolektivni tok čestica u teško-ionskim sudarima“ “Collective Flow of Particles in Heavy-ion Collisions“ ISSN 1840-3328

Časopis 0000-00-00

Sažetak

„Raspodjela invarijantne mase vektorskih mezona“ “Invariant Mass Distribution of Vector mesons“ ISSN 1840-3328

Časopis 0000-00-00

Sažetak

„Energijska ovisnost kolektivnog toka“ “Energy Dependence of Collective Flow“ ISSN 1023-7977

Časopis 0000-00-00

Sažetak

„Verbalne definicije i definicija algoritmom u nastavi fizike“ Verbal Definition and Algorithm Definition in Teaching of Physics " ISSN 1840-1252

Časopis 0000-00-00

Sažetak

„Povijest najljepših otkrića i eksperimenata u fizici: od Aristotela do Higgsa“ “History oft he Most Beautiful Discoveries and Experiments in Physics.from Aristotle to Higgs“ ISSN 1840-1252

Časopis 0000-00-00

Sažetak

„Interaktivne metode u nastavi fizike“ “Interactive Methodes in Teaching Physics“ ISSN 1840-1252

Časopis 0000-00-00

Sažetak

„Implementacija konceptualnog testa kroz interaktivnu nastavu fizike“ "IMPLEMENTATION OF CONCEPTUAL TEXT THROUGH INTERACTIVE TEACHING OF PHYSICS" ISBN 978-86-84143-46-6

Časopis 0000-00-00

Sažetak

„Matter in Extreme Conditions“ ISBN: 978-86-80300-01-6 COBISS.SR-ID 215655436

Časopis 0000-00-00

Sažetak

„Akustika glazbe“ ISBN 978-99955-634-6-2 COBISS.RS-ID 5124632

Časopis 0000-00-00

Sažetak

“Optical Properties of Quantum Dots“ ISSN: 2304-9693

Časopis 0000-00-00

Sažetak

„Formiranje znanja u nastavi fizika“ ŠKOLA 3

Časopis 0000-00-00

Sažetak

„Pokusi u nastavi fizike“ ŠKOLA 5

Časopis 0000-00-00

Sažetak

Biocompatibility of Cadmium Selenide Quantum Dot ISSN 2304-9693

Časopis 0000-00-00

Sažetak

Biocompatibility of Cadmium Selenide Quantum ,The Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research RAD 2017

Konferencija 0000-00-00

Sažetak

Voda-vrilo života

Konferencija 0000-00-00

Sažetak

Pristup nastavi matematike primarnog obrazovanja,UDK 378.091.212:51 371.3:51 37.017.7:51

Časopis 0000-00-00

Sažetak

"The Role of Historical Element in Theaching Physics "Connecting scientists in the western Balkans region,Symposium "Science and Society" DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst GermanAcademic Exchange Service

Konferencija 0000-00-00

Sažetak

Collective Phenomena in Heavy Ion Collisions,Universal Journal of Physics and Application 11(5):154-161, 2017 DOI:10.13189/ujpa.2017.110504

Časopis 0000-00-00

Sažetak

"Fizikalne predkoncepcije učenika primarnog obrazovanja" 11. dani osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije "Od znanosti do učionice"Međunarodna znanstvena konferencijaPreme kvalitetnoj školi

Konferencija 0000-00-00

Sažetak

Nastava u kojoj sudjeluje

 • FZ02003

  Fizički praktikum 1

  Preddiplomski studij - Informatika-Fizika - ljetni

 • FZ05002

  Fizički praktikum 4

  Preddiplomski studij - Informatika-Fizika - zimski

 • ZK02003

  Fizika

  Preddiplomski studij - Biologija - Kemija - ljetni

 • FZ02003

  Fizički praktikum 1

  Preddiplomski studij - Matematika - Fizika - ljetni

 • FZ05002

  Fizički praktikum 4

  Preddiplomski studij - Matematika - Fizika - zimski

 • FZ02003

  Fizički praktikum 1

  Preddiplomski studij - Kemija - Fizika - ljetni

 • FZ05002

  Fizički praktikum 4

  Preddiplomski studij - Kemija - Fizika - zimski

 • PL0002

  Fizika

  Preddiplomski studij - Promet i logistika - zimski

 • KE10008

  Fizika 1

  Preddiplomski studij - Kemija - zimski

 • KE20004

  Fizika 2

  Preddiplomski studij - Kemija - ljetni

 • KE20005

  Praktikum iz fizike

  Preddiplomski studij - Kemija - ljetni

 • BLB2064

  Fizika

  Preddiplomski studij - Biologija - ljetni

 • MAB4045

  Uvod u opću fiziku

  Preddiplomski studij - Matematika - ljetni

 • Uvod u opću fiziku

  Preddiplomski studij - Informatika - ljetni

 • Uvod u opću fiziku

  Preddiplomski studij - Matematika - Informatika - ljetni

 • KFB6034

  Astronomija i astrofizika

  Preddiplomski studij - Kemija - Fizika - ljetni

 • Opća fizika 3

  Preddiplomski studij - Matematika - Fizika - zimski

 • Opća fizika 4

  Preddiplomski studij - Matematika - Fizika - ljetni

 • Fizički praktikum 2

  Preddiplomski studij - Matematika - Fizika - zimski

 • Fizički praktikum 3

  Preddiplomski studij - Matematika - Fizika - ljetni

 • Fizički praktikum 2

  Preddiplomski studij - Matematika - Fizika - ljetni

 • Astronomija i astrifizika

  Preddiplomski studij - Matematika - Fizika - ljetni

 • IFD2003

  Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike

  Diplomski studij - Informatika-Fizika - ljetni

 • FMD2003

  Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike

  Diplomski studij - Matematika - Fizika - ljetni

 • Metodika nastave fizike 1

  Diplomski studij - Informatika-Fizika - zimski

 • Metodika nastave fizike 2

  Diplomski studij - Informatika-Fizika - ljetni

 • Metodička praksa nastave fizike

  Diplomski studij - Informatika-Fizika - ljetni

 • Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike

  Diplomski studij - Kemija - Fizika - ljetni

 • Metodika nastave fizike 2

  Diplomski studij - Matematika - Fizika - ljetni

 • Metodika nastave fizike 1

  Diplomski studij - Matematika - Fizika - zimski

 • Metodička praksa nastave fizike

  Diplomski studij - Matematika - Fizika - ljetni